Үйлдвэрлэгч
Хаах
Үйлдвэрлэгч
Hyundai
Mitsubishi
Nissan
Hino
Kia
Toyota
Mazda
Chevrolet
Daewoo
DAF
Daihatsu
Dongfeng
FAW
Ford
Foton
Hino
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Kamaz
Kia
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Renault
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Бусад
ЗИЛ
Бүх үйлдвэрлэгч
Загвар
Хаах
Загвар
Үнэ
Доод:
Дээд:
0 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
Төрөл
Хаах
Төрөл
Хэрэглэх
Нөхцөл
Хаах
Нөхцөл
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн улс
Хаах
Үйлдвэрлэсэн улс
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн он
Доод:
Дээд:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Даац
Доод:
Дээд:
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Лизинг
Хаах
Лизинг
Хэрэглэх
Хөд. багтаамж
Доод:
Дээд:
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Хөтлөгч
Хаах
Хөтлөгч
Бүх дугуйн
Хойноо
Урдаа
8
Nissan Бүхээгтэй
2011 г.
2011
1.5 л.
11 сая
2019-10-14, Улаанбаатар
8
Toyota Бүхээгтэй
2009 г.
2009
3.0 л.
26,5 сая
2019-10-11, Улаанбаатар
3
Kia Тэвштэй
2002 г.
2002
3.5 л.
8 сая
2019-10-07, Улаанбаатар
6
Toyota Хөргөгчтэй
2010 г.
2010
3.0 л.
23,5 сая
2019-10-15, Улаанбаатар
4
Hino Крантай
1993 г.
1993
8.0 л.
22 сая
2019-10-07, Улаанбаатар
2
Бусад Тэвштэй
1999 г.
1999
6.5 л.
16,5 сая
Өнөөдөр, Улаанбаатар
3
Hyundai Porter
2006 г.
2006
2.5 л.
10 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
2
Nissan Бүхээгтэй
2004 г.
2004
7.0 л.
53 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
2
Hino Шатахууны
1999 г.
1999
7.0 л.
33,5 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
2
Hino Бүхээгтэй
1995 г.
1995
12.0 л.
62 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
2
Nissan Тэвштэй
1999 г.
1999
12.0 л.
63 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
3
Mazda Крантай
1996 г.
1996
4.5 л.
37 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
3
Nissan Тэвштэй
2001 г.
2001
7.0 л.
56 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
3
Hino Тэвштэй
1994 г.
1994
8.0 л.
41 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
Hino Бүхээгтэй
2001 г.
2001
12.0 л.
68 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
2
Mitsubishi Тэвштэй
2002 г.
2002
5.5 л.
23,5 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
2
Daihatsu Бүхээгтэй
1999 г.
1999
1.0 л.
6,6 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
Mazda Крантай
1995 г.
1995
4.5 л.
37,5 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
4
Hino Тэвштэй
2002 г.
2002
8.0 л.
40,5 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
5
Nissan Бүхээгтэй
1999 г.
1999
12.0 л.
58 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
2
Toyota Тэвштэй
1999 г.
1999
4.0 л.
28 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
4
Mitsubishi Бүхээгтэй
2013 г.
2013
1.0 л.
9 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
4
Hino Бүхээгтэй
2006 г.
2006
6.5 л.
41 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
3
Kia Хөргөгчтэй
2008 г.
2008
2.5 л.
13,8 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
8
Hyundai None
2008 г.
2008
2.5 л.
1,3 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
3
Toyota Бүхээгтэй
2010 г.
2010
3.0 л.
22 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
Toyota Бүхээгтэй
2009 г.
2009
3.0 л.
22 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
7
Isuzu Хөргөгчтэй
2000 г.
2000
8.0 л.
35 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
6
Mitsubishi Тэвштэй
2001 г.
2001
5.0 л.
21 сая
2019-10-15, Улаанбаатар
3
Kia Бүхээгтэй
2000 г.
2000
3.0 л.
6 сая
2019-10-15, Улаанбаатар
4
Hino Крантай
2000 г.
2000
8.0 л.
48 сая
2019-10-15, Улаанбаатар
Hyundai None
2004 г.
2004
2.5 л.
5,9 сая
2019-10-15, Улаанбаатар
4
Volvo Бүхээгтэй
2002 г.
2002
9.5 л.
44 сая
2019-10-14, Улаанбаатар
2
Mazda Тэвштэй
1989 г.
1989
1.0 л.
4,5 сая
2019-10-13, Улаанбаатар
5
Honda Тэвштэй
2004 г.
2004
8.0 л.
1,6 сая
2019-10-13, Улаанбаатар
Hyundai Тэвштэй
2008 г.
2008
2.5 л.
12,5 сая
2019-10-13, Улаанбаатар
2
Hyundai Тэвштэй
1997 г.
1997
2.5 л.
2,5 сая
2019-10-13, Улаанбаатар
8
Mitsubishi Тэвштэй
2003 г.
2003
7.5 л.
37 сая
2019-10-12, Улаанбаатар
3
Hino Тэвштэй
1993 г.
1993
6.0 л.
33,5 сая
2019-10-12, Улаанбаатар
5
Kia Тэвштэй
2005 г.
2005
2.5 л.
12 сая
2019-10-12, Улаанбаатар