Үйлдвэрлэгч
Хаах
Үйлдвэрлэгч
Hyundai
Mitsubishi
Hino
Nissan
Kia
Isuzu
Mazda
Chevrolet
Daewoo
DAF
Daihatsu
Dongfeng
FAW
Ford
Foton
Hino
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Kamaz
Kia
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Renault
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Бусад
ЗИЛ
Бүх үйлдвэрлэгч
Загвар
Хаах
Загвар
Үнэ
Доод:
Дээд:
0 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
Төрөл
Хаах
Төрөл
Хэрэглэх
Нөхцөл
Хаах
Нөхцөл
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн улс
Хаах
Үйлдвэрлэсэн улс
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн он
Доод:
Дээд:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Даац
Доод:
Дээд:
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Лизинг
Хаах
Лизинг
Хэрэглэх
Хөд. багтаамж
Доод:
Дээд:
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Хөтлөгч
Хаах
Хөтлөгч
Бүх дугуйн
Хойноо
Урдаа
8
Kia Тэвштэй
2001 г.
2001
3.5 л.
19,9 сая
Өчигдөр, Дархан-Уул
8
Mitsubishi Бүхээгтэй
2003 г.
2003
8.0 л.
36 сая
2019-04-12, Улаанбаатар
8
Mitsubishi Крантай
2001 г.
2001
8.0 л.
48 сая
2019-04-12, Улаанбаатар
8
Hino Бүхээгтэй
2000 г.
2000
12.0 л.
55 сая
2019-04-16, Улаанбаатар
4
Mitsubishi Бүхээгтэй
1996 г.
1996
3.0 л.
8 сая
2019-04-15, Улаанбаатар
4
Hyundai None
1991 г.
1991
8.0 л.
100,000
2019-04-11, Улаанбаатар
5
Hyundai None
2002 г.
2002
3.0 л.
800,000
2019-04-12, Сэлэнгэ
2
Hyundai Тэвштэй
2002 г.
2002
2.5 л.
1 сая
2019-04-09, Улаанбаатар
2
Hyundai Тэвштэй
2000 г.
2000
7.5 л.
1,7 сая
2019-04-01, Улаанбаатар
2
Hyundai Тэвштэй
1993 г.
1993
2.0 л.
2 сая
2019-04-17, Улаанбаатар
4
Isuzu Тэвштэй
1999 г.
1999
3.5 л.
2 сая
2019-04-16, Улаанбаатар
7
Kia Тэвштэй
2003 г.
2003
3.0 л.
2,3 сая
2019-04-18, Улаанбаатар
4
Isuzu
1999 г.
1999
2.5 л.
2,4 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
2
Mitsubishi Тэвштэй
1993 г.
1993
1.0 л.
2,5 сая
2019-04-13, Улаанбаатар
Mitsubishi Тэвштэй
1996 г.
1996
1.0 л.
2,5 сая
2019-03-27, Улаанбаатар
5
Subaru Бүхээгтэй
1994 г.
1994
1.5 л.
3,5 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
2
Honda Тэвштэй
2000 г.
2000
1.5 л.
3,5 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
3
Kia Тэвштэй
1997 г.
1997
3.0 л.
3,5 сая
2019-03-22, Улаанбаатар
4
Hyundai Тэвштэй
2000 г.
2000
2.0 л.
3,8 сая
2019-03-25, Улаанбаатар
Hyundai Тэвштэй
1995 г.
1995
2.0 л.
3,9 сая
2019-04-12, Улаанбаатар
Hyundai Тэвштэй
1995 г.
1995
2.5 л.
3,9 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
2
Kia Тэвштэй
2000 г.
2000
1.0 л.
4 сая
2019-04-13, Улаанбаатар
2
Mitsubishi Тэвштэй
2008 г.
2008
1.5 л.
4 сая
2019-04-08, Улаанбаатар
8
Subaru None
2002 г.
2002
1.0 л.
4 сая
2019-04-04, Улаанбаатар
4
Hyundai Тэвштэй
1998 г.
1998
2.5 л.
4 сая
2019-03-28, Улаанбаатар
3
Kia Тэвштэй
1996 г.
1996
2.5 л.
4,5 сая
2019-04-15, Улаанбаатар
3
Hyundai Тэвштэй
2000 г.
2000
3.0 л.
4,5 сая
2019-04-09, Улаанбаатар
Daihatsu Тэвштэй
1996 г.
1996
1.0 л.
4,5 сая
2019-04-03, Улаанбаатар
4
Hyundai Тэвштэй
1996 г.
1996
3.0 л.
4,5 сая
2019-03-30, Улаанбаатар
8
Nissan Тэвштэй
1996 г.
1996
2.5 л.
4,5 сая
2019-03-25, Улаанбаатар
2
Kia Шатахууны
1994 г.
1994
3.5 л.
4,5 сая
2019-03-25, Улаанбаатар
2
Hyundai Тэвштэй
1996 г.
1996
2.0 л.
4,5 сая
2019-03-23, Улаанбаатар
3
Daihatsu Тэвштэй
1997 г.
1997
1.0 л.
4,5 сая
2019-03-22, Улаанбаатар
Nissan Усны
1996 г.
1996
7.0 л.
4,6 сая
2019-04-09, Улаанбаатар
Nissan Крантай
1998 г.
1998
7.0 л.
4,8 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
Hyundai Тэвштэй
2000 г.
2000
2.5 л.
5 сая
2019-04-15, Улаанбаатар
3
Mitsubishi Бүхээгтэй
1996 г.
1996
4.5 л.
5,5 сая
Өчигдөр, Архангай
8
Nissan Бүхээгтэй
2005 г.
2005
1.0 л.
5,5 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
5
Hyundai None
2002 г.
2002
2.5 л.
5,5 сая
2019-04-18, Улаанбаатар
Suzuki Тэвштэй
2000 г.
2000
1.0 л.
5,5 сая
2019-04-14, Улаанбаатар