Үйлдвэрлэгч
Хаах
Үйлдвэрлэгч
Mitsubishi
Nissan
Hino
Hyundai
Kia
Mazda
Toyota
Chevrolet
Daewoo
DAF
Daihatsu
Dongfeng
FAW
Ford
Foton
Hino
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Kamaz
Kia
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Renault
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Бусад
ЗИЛ
Бүх үйлдвэрлэгч
Загвар
Хаах
Загвар
Үнэ
Доод:
Дээд:
0 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
Төрөл
Хаах
Төрөл
Хэрэглэх
Нөхцөл
Хаах
Нөхцөл
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн улс
Хаах
Үйлдвэрлэсэн улс
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн он
Доод:
Дээд:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Даац
Доод:
Дээд:
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Лизинг
Хаах
Лизинг
Хэрэглэх
Хөд. багтаамж
Доод:
Дээд:
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Хөтлөгч
Хаах
Хөтлөгч
Бүх дугуйн
Хойноо
Урдаа
2
Hino Тэвштэй
1998 г.
1998
8.0 л.
38 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
2
Mitsubishi Тэвштэй
1999 г.
1999
1.0 л.
5,8 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
Daihatsu Тэвштэй
2002 г.
2002
1.0 л.
6,5 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
2
Hino Тэвштэй
2000 г.
2000
3.5 л.
27 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
2
Hino Бүхээгтэй
1995 г.
1995
12.0 л.
62 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
2
Nissan Тэвштэй
1999 г.
1999
12.0 л.
63 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
3
Mazda Крантай
1996 г.
1996
4.5 л.
37 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
Nissan Бүхээгтэй
2002 г.
2002
7.0 л.
51 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
3
Mitsubishi Тэвштэй
2000 г.
2000
1.0 л.
6,2 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
2
Mazda Бүхээгтэй
2009 г.
2009
2.0 л.
10 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
2
Daihatsu Бүхээгтэй
1999 г.
1999
1.0 л.
6,6 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
3
Mitsubishi Бүхээгтэй
2001 г.
2001
5.0 л.
28 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
Mazda Крантай
1995 г.
1995
4.5 л.
37,5 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
4
Hino Тэвштэй
2002 г.
2002
8.0 л.
40,5 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
6
Mitsubishi Бүхээгтэй
2001 г.
2001
12.0 л.
63 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
4
Mitsubishi Бүхээгтэй
2013 г.
2013
1.0 л.
8 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
2
Mazda Тэвштэй
1998 г.
1998
2.0 л.
10 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
7
Hino Тэвштэй
2004 г.
2004
6.5 л.
29 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
8
Mitsubishi Крантай
2004 г.
2004
8.5 л.
49 сая
2020-05-30, Улаанбаатар
8
Ford Бүхээгтэй
2007 г.
2007
2.5 л.
25 сая
2020-05-29, Улаанбаатар
7
Hino Крантай
2003 г.
2003
8.0 л.
57 сая
2020-05-29, Улаанбаатар
5
Volvo Бүхээгтэй
2002 г.
2002
9.0 л.
44 сая
2020-05-28, Улаанбаатар
2
Hyundai Тэвштэй
2009 г.
2009
2.5 л.
12 сая
2020-05-28, Улаанбаатар
5
Toyota Бүхээгтэй
2008 г.
2008
3.0 л.
25,5 сая
2020-05-28, Улаанбаатар
4
Honda Хөргөгчтэй
2000 г.
2000
1.0 л.
5 сая
2020-05-28, Улаанбаатар
7
Hino None
2004 г.
2004
7.5 л.
35,5 сая
2020-05-28, Улаанбаатар
8
Nissan None
2005 г.
2005
8.0 л.
43 сая
2020-05-28, Улаанбаатар
7
Hino None
2004 г.
2004
6.5 л.
45,5 сая
2020-05-28, Улаанбаатар
4
Nissan Тэвштэй
1989 г.
1989
4.5 л.
15,8 сая
2020-05-28, Улаанбаатар
4
Kia Тэвштэй
2012 г.
2012
2.5 л.
17,5 сая
2020-05-28, Улаанбаатар
5
Mitsubishi Тэвштэй
2003 г.
2003
5.0 л.
27 сая
2020-05-27, Улаанбаатар
5
Nissan Бүхээгтэй
1999 г.
1999
12.0 л.
52 сая
2020-05-27, Улаанбаатар
Hino Бүхээгтэй
2006 г.
2006
6.5 л.
41 сая
2020-05-27, Улаанбаатар
5
Daihatsu Бүхээгтэй
2010 г.
2010
1.0 л.
8,6 сая
2020-05-27, Улаанбаатар
2
Mitsubishi Тэвштэй
2009 г.
2009
1.0 л.
7,6 сая
2020-05-27, Улаанбаатар
5
Nissan Бүхээгтэй
2006 г.
2006
1.0 л.
8,1 сая
2020-05-27, Улаанбаатар
Daewoo Хөргөгчтэй
2010 г.
2010
7.5 л.
45 сая
2020-05-27, Улаанбаатар
3
Hyundai Тэвштэй
2001 г.
2001
3.5 л.
5 сая
2020-05-27, Дундговь
8
Kia Бүхээгтэй
2014 г.
2014
2.5 л.
25 сая
2020-05-27, Улаанбаатар
7
Isuzu Тэвштэй
2004 г.
2004
8.0 л.
38 сая
2020-05-27, Улаанбаатар