Үйлдвэрлэгч
Хаах
Үйлдвэрлэгч
Hyundai
Mitsubishi
Nissan
Hino
Kia
Toyota
Mazda
Chevrolet
Daewoo
DAF
Daihatsu
Dongfeng
FAW
Ford
Foton
Hino
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Kamaz
Kia
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Renault
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Бусад
ЗИЛ
Бүх үйлдвэрлэгч
Загвар
Хаах
Загвар
Үнэ
Доод:
Дээд:
0 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
Төрөл
Хаах
Төрөл
Хэрэглэх
Нөхцөл
Хаах
Нөхцөл
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн улс
Хаах
Үйлдвэрлэсэн улс
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн он
Доод:
Дээд:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Даац
Доод:
Дээд:
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Лизинг
Хаах
Лизинг
Хэрэглэх
Хөд. багтаамж
Доод:
Дээд:
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Хөтлөгч
Хаах
Хөтлөгч
Бүх дугуйн
Хойноо
Урдаа
4
Mazda Бүхээгтэй
2000 г.
2000
2.0 л.
6,5 сая
2019-10-01, Улаанбаатар
8
Hyundai Тэвштэй
2005 г.
2005
2.5 л.
12,5 сая
2019-10-01, Улаанбаатар
3
Hyundai None
2003 г.
2003
2.0 л.
9,5 сая
2019-09-30, Улаанбаатар
8
Mitsubishi Бүхээгтэй
2003 г.
2003
8.0 л.
32 сая
2019-09-30, Улаанбаатар
5
Mercedes-Benz
2010 г.
2010
4.0 л.
27 сая
2019-09-30, Улаанбаатар
2
Nissan Бүхээгтэй
2005 г.
2005
3.0 л.
5 сая
2019-09-30, Улаанбаатар
8
Mitsubishi None
2001 г.
2001
7.5 л.
35 сая
2019-09-30, Улаанбаатар
6
Isuzu Бүхээгтэй
1997 г.
1997
4.5 л.
8,5 сая
2019-09-29, Улаанбаатар
2
Mazda Тэвштэй
1998 г.
1998
3.5 л.
15 сая
2019-09-29, Улаанбаатар
6
Nissan Тэвштэй
1996 г.
1996
2.0 л.
3,3 сая
2019-09-29, Сэлэнгэ
4
Kia Тэвштэй
1996 г.
1996
3.0 л.
5 сая
2019-09-29, Улаанбаатар
2
Hyundai Тэвштэй
1999 г.
1999
2.0 л.
8 сая
2019-09-28, Улаанбаатар
8
Iveco Бүхээгтэй
2013 г.
2013
2.5 л.
40 сая
2019-09-28, Улаанбаатар
7
Iveco Бүхээгтэй
2005 г.
2005
3.0 л.
30 сая
2019-09-28, Улаанбаатар
6
Iveco Бүхээгтэй
2003 г.
2003
3.0 л.
28 сая
2019-09-28, Улаанбаатар
4
Daewoo Тэвштэй
2004 г.
2004
11.5 л.
48 сая
2019-09-27, Улаанбаатар
7
Nissan Тэвштэй
2008 г.
2008
3.0 л.
14 сая
2019-09-27, Улаанбаатар
7
Toyota Бүхээгтэй
2011 г.
2011
3.0 л.
22 сая
2019-09-27, Улаанбаатар
3
Hyundai Крантай
1998 г.
1998
3.5 л.
6,5 сая
2019-09-26, Улаанбаатар
3
Hyundai Крантай
1998 г.
1998
2.5 л.
6,5 сая
2019-09-26, Улаанбаатар
2
Daihatsu Бүхээгтэй
2000 г.
2000
1.0 л.
3,5 сая
2019-09-26, Улаанбаатар
3
Hyundai Тэвштэй
2003 г.
2003
2.5 л.
4,5 сая
2019-09-26, Улаанбаатар
8
Hino None
2013 г.
2013
4.0 л.
26 сая
2019-09-26, Улаанбаатар
5
Hyundai Тэвштэй
2001 г.
2001
2.0 л.
8 сая
2019-09-25, Улаанбаатар
3
Hyundai Тэвштэй
2001 г.
2001
2.5 л.
9,5 сая
2019-09-25, Улаанбаатар
Hyundai Бүхээгтэй
2001 г.
2001
2.5 л.
5 сая
2019-09-24, Улаанбаатар
8
Toyota Бүхээгтэй
2010 г.
2010
3.0 л.
23 сая
2019-09-24, Улаанбаатар
3
Hyundai Бүхээгтэй
2009 г.
2009
2.5 л.
15 сая
2019-09-24, Өмнөговь
5
Бусад Бүхээгтэй
2017 г.
2017
4.0 л.
70 сая
2019-09-24, Улаанбаатар
4
Toyota Тэвштэй
1995 г.
1995
2.5 л.
5,5 сая
2019-09-23, Улаанбаатар
7
Hino Тэвштэй
2001 г.
2001
2.5 л.
13 сая
2019-09-23, Улаанбаатар
3
Hyundai Тэвштэй
2011 г.
2011
2.5 л.
11,2 сая
2019-09-22, Улаанбаатар
5
Nissan Бүхээгтэй
2009 г.
2009
1.5 л.
9,2 сая
2019-09-22, Улаанбаатар
8
Hyundai
2003 г.
2003
2.5 л.
6,8 сая
2019-09-21, Улаанбаатар
2
Hino Тэвштэй
2007 г.
2007
7.5 л.
38 сая
2019-09-21, Улаанбаатар
3
Daewoo Тэвштэй
2008 г.
2008
9.0 л.
45 сая
2019-09-21, Улаанбаатар
2
Hyundai Бүхээгтэй
2004 г.
2004
3.0 л.
5,5 сая
2019-09-20, Улаанбаатар
5
Hyundai Тэвштэй
2002 г.
2002
2.5 л.
8,1 сая
2019-09-20, Улаанбаатар
3
Honda Тэвштэй
2003 г.
2003
2.0 л.
6,5 сая
2019-09-20, Улаанбаатар
7
Hyundai Бүхээгтэй
1999 г.
1999
2.5 л.
4,9 сая
2019-09-20, Улаанбаатар