Үйлдвэрлэгч
Хаах
Үйлдвэрлэгч
Hyundai
Mitsubishi
Hino
Nissan
Kia
Isuzu
Mazda
Chevrolet
Daewoo
DAF
Daihatsu
Dongfeng
FAW
Ford
Foton
Hino
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Kamaz
Kia
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Renault
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Бусад
ЗИЛ
Бүх үйлдвэрлэгч
Загвар
Хаах
Загвар
Үнэ
Доод:
Дээд:
0 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
Төрөл
Хаах
Төрөл
Хэрэглэх
Нөхцөл
Хаах
Нөхцөл
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн улс
Хаах
Үйлдвэрлэсэн улс
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн он
Доод:
Дээд:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Даац
Доод:
Дээд:
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Лизинг
Хаах
Лизинг
Хэрэглэх
Хөд. багтаамж
Доод:
Дээд:
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Хөтлөгч
Хаах
Хөтлөгч
Бүх дугуйн
Хойноо
Урдаа
2
Mitsubishi Бүхээгтэй
2008 г.
2008
1.0 л.
7,5 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
Nissan Бүхээгтэй
1999 г.
1999
12.0 л.
70 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
Mitsubishi Тэвштэй
2000 г.
2000
4.5 л.
28 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
2
Mazda Тэвштэй
1993 г.
1993
4.0 л.
21,5 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
7
Hino Бүхээгтэй
1997 г.
1997
6.5 л.
19 сая
2019-04-06, Увс
2
Hino Тэвштэй
2007 г.
2007
7.5 л.
38 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
3
Daewoo Тэвштэй
2008 г.
2008
9.0 л.
45 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
4
Isuzu
1999 г.
1999
2.5 л.
2,4 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
5
DAF Чиргүүл
2004 г.
2004
4.5 л.
55 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
2
Mazda Бүхээгтэй
2010 г.
2010
2.0 л.
10 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
Hyundai Тэвштэй
1995 г.
1995
2.5 л.
3,9 сая
2019-04-06, Улаанбаатар
6
Ford
2010 г.
2010
1.0 л.
100 сая
2019-04-06, Дорноговь
4
Nissan Тэвштэй
2009 г.
2009
3.0 л.
16,5 сая
2019-04-05, Улаанбаатар
Daihatsu Тэвштэй
2002 г.
2002
1.0 л.
6,2 сая
2019-04-05, Улаанбаатар
8
Subaru None
2002 г.
2002
1.0 л.
4 сая
2019-04-04, Улаанбаатар
4
Hyundai Тэвштэй
2002 г.
2002
2.0 л.
8,5 сая
2019-04-04, Улаанбаатар
6
Бусад
2008 г.
2008
2.5 л.
9,5 сая
2019-04-04, Улаанбаатар
5
Isuzu Тэвштэй
2010 г.
2010
12.0 л.
7 сая
2019-04-04, Улаанбаатар
3
Hyundai
2012 г.
2012
2.5 л.
18,5 сая
2019-04-04, Улаанбаатар
Kia
2011 г.
2011
2.5 л.
18 сая
2019-04-04, Улаанбаатар
6
Hino Крантай
2004 г.
2004
8.0 л.
49 сая
2019-04-04, Улаанбаатар
3
Kia Тэвштэй
2001 г.
2001
3.5 л.
10 сая
2019-04-04, Улаанбаатар
2
Hino Тэвштэй
2000 г.
2000
3.5 л.
27 сая
2019-04-03, Улаанбаатар
2
Hino Бүхээгтэй
1995 г.
1995
12.0 л.
65 сая
2019-04-03, Улаанбаатар
4
Mazda Тэвштэй
2003 г.
2003
4.5 л.
27,5 сая
2019-04-03, Улаанбаатар
2
Mitsubishi Бүхээгтэй
2003 г.
2003
5.5 л.
28 сая
2019-04-03, Улаанбаатар
3
Mitsubishi Тэвштэй
2000 г.
2000
1.0 л.
6,2 сая
2019-04-03, Улаанбаатар
Daihatsu Тэвштэй
1996 г.
1996
1.0 л.
4,5 сая
2019-04-03, Улаанбаатар
2
Hyundai Тэвштэй
2003 г.
2003
1.0 л.
10 сая
2019-04-03, Улаанбаатар
Daewoo Бүхээгтэй
2004 г.
2004
12.0 л.
48 сая
2019-04-03, Улаанбаатар
5
Nissan Тэвштэй
2005 г.
2005
3.0 л.
15,8 сая
2019-04-02, Улаанбаатар
7
Бусад Бүхээгтэй
2008 г.
2008
2.0 л.
15 сая
2019-04-02, Улаанбаатар
6
Ford Бүхээгтэй
2014 г.
2014
3.0 л.
25 сая
2019-04-02, Улаанбаатар
5
Volvo Тэвштэй
2007 г.
2007
3.5 л.
41 сая
2019-04-02, Улаанбаатар
5
Toyota Бүхээгтэй
2010 г.
2010
1.5 л.
11 сая
2019-04-02, Улаанбаатар
6
Mitsubishi Хөргөгчтэй
2007 г.
2007
7.5 л.
37 сая
2019-04-01, Улаанбаатар
4
Hino Хөргөгчтэй
2002 г.
2002
12.0 л.
57 сая
2019-04-01, Улаанбаатар
2
Toyota Хөргөгчтэй
2004 г.
2004
2.0 л.
5,5 сая
2019-04-01, Орхон
2
Dongfeng Тэвштэй
2011 г.
2011
3.0 л.
15 сая
2019-04-01, Дорнод
2
Hyundai Тэвштэй
2000 г.
2000
7.5 л.
1,7 сая
2019-04-01, Улаанбаатар