Үйлдвэрлэгч
Хаах
Үйлдвэрлэгч
Hino
Hyundai
Kia
Mitsubishi
Nissan
Toyota
Daihatsu
Chevrolet
Daewoo
DAF
Daihatsu
Dongfeng
FAW
Ford
Foton
Hino
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Kamaz
Kia
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Renault
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Бусад
ЗИЛ
Бүх үйлдвэрлэгч
Загвар
Хаах
Загвар
Үнэ
Доод:
Дээд:
0 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
Төрөл
Хаах
Төрөл
Хэрэглэх
Нөхцөл
Хаах
Нөхцөл
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн улс
Хаах
Үйлдвэрлэсэн улс
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн он
Доод:
Дээд:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Даац
Доод:
Дээд:
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
150
125
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Лизинг
Хаах
Лизинг
Хэрэглэх
Хөд. багтаамж
Доод:
Дээд:
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Хөтлөгч
Хаах
Хөтлөгч
Бүх дугуйн
Хойноо
Урдаа
2
Nissan Бүхээгтэй
2005 г.
2005
3.0 л.
6 сая
2019-09-17, Улаанбаатар
6
Kia Тэвштэй
2004 г.
2004
3.0 л.
13,2 сая
2019-09-14, Улаанбаатар
7
Mitsubishi Хөргөгчтэй
2003 г.
2003
5.5 л.
25 сая
2019-09-12, Улаанбаатар
4
Hino Крантай
1993 г.
1993
8.0 л.
25 сая
2019-09-16, Улаанбаатар
6
Toyota Хөргөгчтэй
2011 г.
2011
3.0 л.
25 сая
2019-09-14, Улаанбаатар
3
Toyota Хөргөгчтэй
2010 г.
2010
3.0 л.
23,5 сая
2019-09-13, Улаанбаатар
7
Kia Тэвштэй
2016 г.
2016
2.5 л.
26,5 сая
2019-09-12, Улаанбаатар
7
Hino
2004 г.
2004
7.5 л.
35,8 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
8
Nissan
2005 г.
2005
8.0 л.
44,8 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
7
Hino
2004 г.
2004
6.5 л.
48,5 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
3
Mitsubishi Бүхээгтэй
2003 г.
2003
3.5 л.
13,5 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
3
Nissan Тэвштэй
1989 г.
1989
4.5 л.
15,8 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
8
Nissan Бүхээгтэй
2012 г.
2012
1.5 л.
9 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
4
Hyundai Крантай
2005 г.
2005
3.5 л.
37 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
8
Hino Тэвштэй
2001 г.
2001
2.5 л.
23 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
5
Toyota Тэвштэй
2000 г.
2000
4.0 л.
14 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
8
Hino Бүхээгтэй
2004 г.
2004
7.5 л.
43 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
5
Hyundai Бүхээгтэй
2004 г.
2004
2.0 л.
7,9 сая
2019-09-17, Улаанбаатар
6
Mitsubishi Крантай
1998 г.
1998
3.0 л.
16 сая
2019-09-17, Улаанбаатар
8
Hyundai Тэвштэй
2007 г.
2007
1.5 л.
13 сая
2019-09-16, Улаанбаатар
Mitsubishi Тэвштэй
1997 г.
1997
8.0 л.
31 сая
2019-09-16, Улаанбаатар
2
Mitsubishi Бүхээгтэй
2003 г.
2003
1.0 л.
6,8 сая
2019-09-16, Улаанбаатар
2
Mazda Тэвштэй
2003 г.
2003
4.5 л.
27 сая
2019-09-16, Улаанбаатар
3
Nissan Крантай
1988 г.
1988
7.0 л.
44 сая
2019-09-16, Улаанбаатар
Nissan Бүхээгтэй
2002 г.
2002
7.0 л.
51 сая
2019-09-16, Улаанбаатар
2
Mitsubishi Тэвштэй
2002 г.
2002
5.5 л.
23,5 сая
2019-09-16, Улаанбаатар
8
Hino Тэвштэй
2005 г.
2005
6.5 л.
39 сая
2019-09-16, Улаанбаатар
8
Isuzu Тэвштэй
2001 г.
2001
8.0 л.
42 сая
2019-09-16, Улаанбаатар
2
Kia Тэвштэй
1996 г.
1996
3.5 л.
5 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
7
Nissan Хөргөгчтэй
2002 г.
2002
2.0 л.
12 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
2
Kia Бүхээгтэй
2006 г.
2006
3.0 л.
13 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
Hino Тэвштэй
1999 г.
1999
8.0 л.
38 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
Mitsubishi Тэвштэй
2001 г.
2001
1.0 л.
6,1 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
2
Daihatsu Бүхээгтэй
2002 г.
2002
1.0 л.
6,8 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
2
Nissan Тэвштэй
2000 г.
2000
12.0 л.
65 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
2
Nissan Бүхээгтэй
2004 г.
2004
7.0 л.
53 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
3
Mazda Крантай
1996 г.
1996
4.5 л.
37 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
Nissan Крантай
1989 г.
1989
7.0 л.
44,5 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
2
Toyota Тэвштэй
1995 г.
1995
2.5 л.
6 сая
2019-09-15, Улаанбаатар
6
Kia None
2002 г.
2002
3.0 л.
8,5 сая
2019-09-15, Улаанбаатар