Үйлдвэрлэгч
Хаах
Үйлдвэрлэгч
Hyundai
Nissan
Toyota
Isuzu
Mazda
Бусад
Mitsubishi
Daewoo
Fiat
Ford
Foton
Hyundai
Isuzu
Kia
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Ssangyong
Toyota
Бусад
Уаз
Бүх үйлдвэрлэгч
Загвар
Хаах
Загвар
Үнэ
Доод:
Дээд:
0 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
Төрөл
Хаах
Төрөл
Хэрэглэх
Нөхцөл
Хаах
Нөхцөл
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн улс
Хаах
Үйлдвэрлэсэн улс
Хэрэглэх
Суудлын тоо
Доод:
Дээд:
65
64
56
48
36
24
18
12
6
65
64
56
48
36
24
18
12
6
Хөд. багтаамж
Доод:
Дээд:
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Үйлдвэрлэсэн он
Доод:
Дээд:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Лизинг
Хаах
Лизинг
Хувь лизингтэй
Банкны лизингтэй
Лизинггүй
Хөтлөгч
Хаах
Хөтлөгч
Бүх дугуйн
Хойноо
Урдаа
8
Fiat Тусгай зориулалтын
2017 г.
2017/2018
2.5 л.
230 сая
2018-07-09, Улаанбаатар
5
Daewoo Том оврийн
2004 г.
2004/2012
4.5 л.
11 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
6
Toyota Тусгай зориулалтын
2005 г.
2005/2018
2.0 л.
18 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
3
Ford Том оврийн
2012 г.
2012/2012
2.5 л.
13 сая
2018-07-15, Улаанбаатар
3
Hyundai Дунд оврийн
2016 г.
2016/2017
4.0 л.
175 сая
2018-07-15, Улаанбаатар
6
Hyundai Тусгай зориулалтын
2016 г.
2016/2018
2.5 л.
120 сая
2018-07-15, Улаанбаатар
3
Hyundai Том оврийн
2013 г.
2013/2018
11.0 л.
65 сая
2018-07-15, Улаанбаатар
2
Hyundai Том оврийн
2003 г.
2003/2012
11.5 л.
7 сая
2018-07-07, Улаанбаатар
2
Mazda Дунд оврийн
2000 г.
2000/2010
3.0 л.
3,5 сая
2018-07-07, Улаанбаатар
7
Бусад Тусгай зориулалтын
1999 г.
1999/2018
1.0 л.
16 сая
2018-07-04, Улаанбаатар
4
Mitsubishi Том оврийн
2007 г.
2007/2014
2.5 л.
16 сая
2018-07-04, Улаанбаатар
5
Hyundai Дунд оврийн
2005 г.
2005/2015
4.0 л.
25 сая
2018-07-04, Улаанбаатар
Hyundai Дунд оврийн
2002 г.
2002/2012
2.5 л.
9 сая
2018-07-03, Улаанбаатар
4
Hyundai Том оврийн
2008 г.
2008/2017
11.0 л.
32 сая
2018-07-01, Улаанбаатар
7
Toyota Дунд оврийн
2018 г.
2018/2018
2.0 л.
21,5 сая
2018-06-30, Улаанбаатар
7
Hyundai Дунд оврийн
2004 г.
2004/2014
4.0 л.
11 сая
2018-06-29, Улаанбаатар
8
Hyundai Тусгай зориулалтын
2002 г.
2002/2018
2.5 л.
12 сая
2018-06-29, Улаанбаатар
Kia Том оврийн
2010 г.
2010/2017
10.0 л.
33 сая
2018-06-28, Улаанбаатар
8
Nissan Дунд оврийн
2011 г.
2011/2018
1.5 л.
11 сая
2018-06-28, Улаанбаатар
8
Isuzu Дунд оврийн
2008 г.
2008/2018
3.0 л.
11,3 сая
2018-06-28, Улаанбаатар
2
Nissan Дунд оврийн
2008 г.
2008/2015
2.5 л.
13 сая
2018-06-28, Улаанбаатар
6
Hyundai Дунд оврийн
2004 г.
2004/2016
4.0 л.
13 сая
2018-06-27, Улаанбаатар
8
Isuzu Дунд оврийн
2003 г.
2003/2018
3.0 л.
12,8 сая
2018-06-27, Улаанбаатар
2
Toyota Дунд оврийн
2000 г.
2000/2018
3.0 л.
19 сая
2018-06-26, Улаанбаатар
7
Hyundai Дунд оврийн
2003 г.
2003/2011
4.0 л.
15 сая
2018-06-25, Улаанбаатар
7
Toyota Дунд оврийн
2011 г.
2011/2018
2.0 л.
26,5 сая
2018-06-24, Улаанбаатар
7
Toyota Дунд оврийн
2005 г.
2005/2018
2.0 л.
21,5 сая
2018-06-24, Улаанбаатар
4
Nissan Дунд оврийн
2008 г.
2008/2017
1.5 л.
12 сая
2018-06-23, Улаанбаатар
Уаз Дунд оврийн
2000 г.
2000/2000
3.0 л.
6,5 сая
2018-06-22, Улаанбаатар
5
Бусад Дунд оврийн
2012 г.
2012/2013
4.5 л.
15 сая
2018-06-21, Улаанбаатар
Hyundai Дунд оврийн
2003 г.
2003/2014
2.5 л.
6 сая
2018-06-18, Улаанбаатар
3
Nissan Дунд оврийн
2010 г.
2010/2013
2.5 л.
16 сая
2018-06-18, Улаанбаатар
3
Nissan Дунд оврийн
2002 г.
2002/2017
2.5 л.
9,5 сая
2018-06-18, Улаанбаатар
6
Hyundai Дунд оврийн
2007 г.
2007/2015
3.0 л.
25 сая
2018-06-18, Орхон
5
Hyundai Дунд оврийн
2006 г.
2006/2013
2.5 л.
6,3 сая
2018-06-17, Улаанбаатар
5
Hyundai Тусгай зориулалтын
2008 г.
2008/2013
2.5 л.
12,5 сая
2018-06-17, Улаанбаатар
4
Hyundai Дунд оврийн
2003 г.
2003/2012
2.0 л.
6,5 сая
2018-06-17, Өвөрхангай
4
Mazda Дунд оврийн
2003 г.
2003/2018
2.5 л.
9,5 сая
2018-06-17, Улаанбаатар
8
Isuzu Дунд оврийн
2003 г.
2003/2017
3.0 л.
16 сая
2018-06-16, Улаанбаатар
8
Isuzu Дунд оврийн
2003 г.
2003/2017
3.0 л.
16 сая
2018-06-16, Улаанбаатар