Үйлдвэрлэгч
Хаах
Үйлдвэрлэгч
Бусад
Hyundai
North Benz
Daewoo
Sinotruk
Doosan
Foton
Caterpillar
Daewoo
Doosan
Foton
Hino
Hyundai
Isuzu
John Deere
Kamaz
Kia
Liebherr
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
North Benz
Renault
Samsung
Sinotruk
Toyota
Volvo
Бусад
Бүх үйлдвэрлэгч
Загвар
Хаах
Загвар
Үнэ
Доод:
Дээд:
0 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
Төрөл
Хаах
Төрөл
Хэрэглэх
Нөхцөл
Хаах
Нөхцөл
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн улс
Хаах
Үйлдвэрлэсэн улс
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн он
Доод:
Дээд:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Лизинг
Хаах
Лизинг
Хэрэглэх
8
Volvo Бусад 2009
2009 г.
2009
100 сая
2017-08-12, Улаанбаатар
11
Бусад Бусад 2000
2000 г.
2000
17 сая
2017-08-11, Улаанбаатар
2
Daewoo Бусад 2015
2015 г.
2015
6 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
Бусад Бусад 1995
1995 г.
1995
20 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
4
North Benz Бусад 2007
2007 г.
2007
25 сая
Өчигдөр, Улаанбаатар
Бусад Бусад 2015
2015 г.
2015
3 сая
2017-08-18, Улаанбаатар
3
North Benz Бусад 2008
2008 г.
2008
2,5 сая
2017-08-18, Улаанбаатар
3
Бусад Бусад 2011
2011 г.
2011
5 сая
2017-08-18, Улаанбаатар
2
Sinotruk Бусад 2012
2012 г.
2012
55 сая
2017-08-17, Улаанбаатар
Бусад Бусад 2010
2010 г.
2010
4,5 сая
2017-08-17, Улаанбаатар
2
Hyundai Бусад 2000
2000 г.
2000
450 сая
2017-08-17, Улаанбаатар
8
North Benz Бусад 2010
2010 г.
2010
65 сая
2017-08-17, Улаанбаатар
4
Бусад Бусад 2008
2008 г.
2008
50 сая
2017-08-17, Улаанбаатар
2
Бусад Бусад 2011
2011 г.
2011
5 сая
2017-08-16, Улаанбаатар
6
North Benz Бусад 2011
2011 г.
2011
35 сая
2017-08-16, Улаанбаатар
9
North Benz Бусад 2006
2006 г.
2006
28 сая
2017-08-16, Улаанбаатар
2
Volvo Бусад 2002
2002 г.
2002
39 сая
2017-08-16, Улаанбаатар
3
Foton Бусад 2009
2009 г.
2009
48 сая
2017-08-15, Сүхбаатар
2
Daewoo Бусад 2009
2009 г.
2009
10 сая
2017-08-15, Сүхбаатар
8
Sinotruk Бусад 2014
2014 г.
2014
78 сая
2017-08-15, Улаанбаатар
4
North Benz Бусад 2004
2004 г.
2004
16 сая
2017-08-15, Улаанбаатар
2
Mitsubishi Fuso 1992
1992 г.
1992
17 сая
2017-08-15, Улаанбаатар
10
Бусад Бусад 2013
2013 г.
2013
10 сая
2017-08-15, Улаанбаатар
5
North Benz Бусад 2007
2007 г.
2007
80 сая
2017-08-14, Өвөрхангай
4
Foton Бусад 2014
2014 г.
2014
38 сая
2017-08-14, Улаанбаатар
Бусад Бусад 2007
2007 г.
2007
45 сая
2017-08-14, Улаанбаатар
2
Бусад Бусад 2014
2014 г.
2014
1 сая
2017-08-14, Улаанбаатар
4
Kamaz Бусад 1994
1994 г.
1994
13,9 сая
2017-08-14, Улаанбаатар
3
Daewoo Бусад 2001
2001 г.
2001
19 сая
2017-08-14, Улаанбаатар
3
Daewoo Бусад 1997
1997 г.
1997
50 сая
2017-08-14, Улаанбаатар
2
Бусад Бусад 1994
1994 г.
1994
17 сая
2017-08-12, Улаанбаатар
8
Sinotruk Бусад 2011
2011 г.
2011
43 сая
2017-08-12, Улаанбаатар
Hyundai Бусад 1998
1998 г.
1998
150 сая
2017-08-12, Улаанбаатар
3
Бусад Бусад 1980
1980 г.
1980
4 сая
2017-08-11, Улаанбаатар
3
Hyundai Бусад 2008
2008 г.
2008
25 сая
2017-08-11, Улаанбаатар
3
Sinotruk Бусад 2008
2008 г.
2008
18 сая
2017-08-11, Улаанбаатар
Doosan Бусад 1996
1996 г.
1996
30 сая
2017-08-11, Улаанбаатар
5
Бусад Бусад 1995
1995 г.
1995
20 сая
2017-08-11, Улаанбаатар
5
Бусад Бусад 2017
2017 г.
2017
27 сая
2017-08-11, Улаанбаатар
6
North Benz Бусад 2010
2010 г.
2010
48 сая
2017-08-11, Дархан-Уул