Үйлдвэрлэгч
Хаах
Үйлдвэрлэгч
Yamaha
Бусад
Honda
Suzuki
BMW
Toyota
KTM
BMW
Daelim
Honda
Kawasaki
KTM
Suzuki
Toyota
Yamaha
Бусад
Бүх үйлдвэрлэгч
Загвар
Хаах
Загвар
Үнэ
Доод:
Дээд:
0 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
2 сая
3 сая
5 сая
7 сая
8 сая
10 сая
12 сая
15 сая
20 сая
25 сая
30 сая
35 сая
40 сая
45 сая
50 сая
60 сая
70 сая
80 сая
90 сая
100 сая
500 сая
Төрөл
Хаах
Төрөл
Хэрэглэх
Нөхцөл
Хаах
Нөхцөл
Хэрэглэх
Үйлдвэрлэсэн улс
Хаах
Үйлдвэрлэсэн улс
Хэрэглэх
Хөд. багтаамж
Доод:
Дээд:
2000
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
850
800
750
700
650
600
500
400
300
250
125
50
2000
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
850
800
750
700
650
600
500
400
300
250
125
50
Лизинг
Хаах
Лизинг
Хэрэглэх
Орж ирсэн он
Доод:
Дээд:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
6
Бусад Бусад
/2019
2000 cc
3,8 сая
2019-05-23, Улаанбаатар
4
Бусад Бусад
/2019
2000 cc
3,9 сая
2019-05-23, Улаанбаатар
8
Бусад Бусад
/2019
2000 cc
3,9 сая
2019-05-23, Улаанбаатар
3
Yamaha FZ
/2019
600 cc
14 сая
2019-05-23, Улаанбаатар
2
Suzuki Бусад
/2018
400 cc
3,5 сая
2019-05-22, Улаанбаатар
3
Yamaha Бусад
/2018
1200 cc
7,5 сая
2019-05-22, Улаанбаатар
2
Yamaha Бусад
/2018
1100 cc
10 сая
2019-05-22, Улаанбаатар
6
BMW Бусад
/2013
1100 cc
15 сая
2019-05-19, Улаанбаатар
7
Yamaha Бусад
/2014
700 cc
11 сая
2019-05-18, Улаанбаатар
Honda CBR
/2018
600 cc
5,5 сая
2019-05-18, Улаанбаатар
3
Yamaha Бусад
/2019
1200 cc
7,5 сая
2019-05-15, Улаанбаатар
4
Yamaha Бусад
/2018
1100 cc
10,5 сая
2019-05-15, Улаанбаатар
4
Yamaha Бусад
/2019
400 cc
3,6 сая
2019-05-15, Улаанбаатар
3
Бусад Бусад
/2019
50 cc
1,5 сая
2019-05-14, Улаанбаатар
5
Honda Бусад
/2018
750 cc
8,5 сая
2019-05-12, Улаанбаатар
Бусад Бусад
/2016
250 cc
800,000
2019-05-07, Улаанбаатар
2
Yamaha Бусад
/2017
400 cc
6,5 сая
2019-05-04, Улаанбаатар
5
Suzuki Бусад
/2019
125 cc
2,2 сая
2019-05-03, Улаанбаатар
3
Honda Бусад
/2017
250 cc
6,9 сая
2019-04-29, Улаанбаатар
8
Yamaha Бусад
/2017
700 cc
25 сая
2019-04-26, Улаанбаатар